baltech.pl   
e-mail: baltech@baltech.pl   Seria 2001
Klawiatury serii 2000 » Seria 2001


Hermetyczne klawiatury serii 2000 dają możliwość indywidualnego montażu,są odporne na większość rozpuszczalników, wibracje i uderzenia


'Bal-tech' Zbigniew Balukiewicz

ROZWADZA,
ul. Korfantego 2
47-330 Zdzieszowice

Regon: 530937073
NIP: 756-001-42-60

tel./fax:
+48 (77) 48 47 914
+48 (77) 48 47 915